aleima.jpg
Kuinka perintä käytännössä tapahtuu? PDF Tulosta Sähköposti
  • Perintää varten tarvitsemme kopion perittävästä laskusta. Laskusta tulee ilmetä teidän yhteystietonne, velan summa ja eräpäivä sekä velallisen yhteystiedot. Laskun voi toimittaa meille faksilla, sähköpostitse tai postitse.
  • Erillistä sopimusta perintätoimista ei tarvitse tehdä, eikä velkojan tarvitse henkilökohtaisesti käydä toimistollamme.
  • Perintätoimeksiannon saadessamme toimitamme velalliselle laskusta maksuvaatimuksen. Mikäli velallinen ei ole maksanut velkaansa maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, eikä velallisen kanssa ole sovittu erikseen maksuaikataulusta, keskustelemme velkojan kanssa jatkotoimenpiteistä.
  • Yleisin jatkotoimenpide on velkomustuomion hakeminen käräjäoikeudesta. Kun kärjäoikeus antaa asiassa tuomion, toimitamme sen ulosottoon perittäväksi.
  • Pidämme yhteyttä velkojaan koko perintäprosessin ajan ja keskustelemme aina yhdessä velkojan kanssa jatkotoimista, ennen niihin ryhtymistä.